11.14.2016

Từ 1 đến 4

Theo tôi

1 là con số của sự vĩ đại. số 1 là vĩ đại bởi vì nó chứa đựng sự hoàn hảo.

2 là số của nỗi cô đơn. hai con người gặp nhau, tìm được một nửa của nhau, kết lại thành một, và từ đó không còn gì khác ngoài nỗi cô đơn tràn đầy.

3 là số của sự ít. một bộ 3 là một cái gì đó lỏng chỏng và thiếu. trên bàn có 3 quyển sách là không thể chấp nhận được, về mặt thẩm mỹ.

4 là số của sự nhiều (một cách đầy đặn). kệ sách với 4 quyển, kệ đĩa với 4 CD, kệ chén với 4 tô 4 chén 4 đĩa 4 đôi đũa 4 muỗng. 4 là còn số hợp lý, vừa vặn, ưa mắt.